<u id="m85tm"></u>
<u id="m85tm"></u>

<samp id="m85tm"><blockquote id="m85tm"><p id="m85tm"></p></blockquote></samp>

<blockquote id="m85tm"><var id="m85tm"></var></blockquote>

<samp id="m85tm"></samp>

<samp id="m85tm"><strike id="m85tm"></strike></samp>

<var id="m85tm"></var>

全国服务热线:

15988111798
菜谱展示合作方式副食品配送方案食堂承包优势合作案例新闻资讯关于兴久联系我们
您的位置:首页新闻资讯 > 公司新闻
杭州今日蔬菜价格
发布者:兴久餐饮  时间:2018-05-12
 
2018-05-11
品名 规格 计价单位 今日均价/昨日均价 涨跌幅 万寿亭农贸市场 闸弄口农贸市场 叶青兜农贸市场 东山弄农贸市场 茅廊巷农贸市场 和睦农贸市场 东新农贸市场 松木场农贸市场 察院前农贸市场 翠苑农贸市场
青菜 鲜统 元/500克 3.42/3.43 -0.29 4.00 3.50 3.50 4.00 2.50 3.00 3.20 4.00 3.00 3.50
包心菜 新鲜 元/500克 2.64/2.64 0.00 3.00 2.50 2.50 3.00 2.50 2.50 2.40 3.00 2.50 2.50
小白菜 一等 元/500克 3.93/3.93 0.00 5.50 4.00 4.00 5.00 3.50 4.00 3.80 1.50 4.00 4.00
大白菜 新鲜一等 元/500克 1.78/1.78 0.00 1.50 2.00 1.50 1.80 2.00 1.50 1.70 2.00 1.80 2.00
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.73/4.73 0.00 6.00 4.50 4.00 4.50 5.00 4.50 4.80 4.00 5.00 5.00
冬瓜 一等 元/500克 2.64/2.69 -1.86 3.00 2.50 2.80 3.00 2.00 2.50 2.60 3.00 2.50 2.50
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.13/4.23 -2.36 5.00 3.80 3.50 4.00 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 4.00
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.46/4.52 -1.33 5.00 4.50 4.00 4.50 4.50 4.30 4.30 5.00 4.00 4.50
茄子 新鲜一级 元/500克 5.86/6.07 -3.46 6.50 5.60 6.00 6.00 5.50 6.50 6.00 5.00 6.00 5.50
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.21/2.26 -2.21 2.50 2.20 2.00 2.50 2.50 2.30 2.10 2.00 2.00 2.00
菠菜 一等 元/500克 5.32/5.32 0.00 6.00 5.00 5.50 6.00 5.00 5.00 5.20 5.00 5.00 5.50
芹菜 一等 元/500克 4.36/4.36 0.00 5.00 4.00 4.50 5.00 4.00 4.00 4.10 4.50 4.00 4.50
青圆椒 新鲜一级 元/500克 6.12/6.22 -1.61 6.00 5.80 6.00 7.00 6.00 6.00 5.90 6.50 6.00 6.00
青尖椒 新鲜一级 元/500克 5.79/5.84 -0.86 6.00 6.00 6.00 6.00 5.50 6.00 5.90 5.00 6.00 5.50
花菜 一等 元/500克 5.30/5.36 -1.12 6.00 5.50 5.00 6.00 5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00
土豆 新鲜一级 元/500克 2.90/2.90 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 2.80 2.70 3.50 2.50 3.00
莴苣笋 一等 元/500克 3.53/3.53 0.00 4.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.30 3.50 3.50 3.50
长瓜 一等 元/500克 5.61/5.66 -0.88 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 5.50 5.60 5.00 6.00 5.50
茭白 一等 元/500克 7.85/7.91 -0.76 7.00 8.50 7.00 8.00 7.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00
扁豆 一等 元/500克 7.69/7.69 0.00 8.00 7.50 7.00 7.50 7.90 7.90 8.00
毛豆 一等 元/500克 7.81/7.81 0.00 9.00 7.00 8.00 8.00 8.00 7.00 7.60 8.00 8.00 7.50
长豇豆 一等 元/500克 6.00/6.01 -0.17 6.00 6.00 5.00 5.00 7.00 6.00 6.00 4.50 8.00 6.50
丝瓜 一等 元/500克 5.96/5.96 0.00 6.00 5.80 5.50 6.00 6.00 5.50 5.80 7.00 6.00 6.00
蒜苔 新鲜一级 元/500克 5.59/5.59 0.00 5.50 4.50 5.00 6.00 6.50 5.50 5.40 6.00 6.00 5.50
四季豆 新鲜一级 元/500克 8.11/8.11 0.00 9.00 7.00 9.00 8.00 8.00 7.50 8.10 8.00 8.00 8.50
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.45/3.45 0.00 3.50 3.30 3.50 3.50 3.00 3.50 3.20 4.50 3.00 3.50
大蒜头 一级 元/500克 7.33/7.33 0.00 7.50 7.00 7.00 8.00 7.50 7.50 6.80 7.00 8.00 7.00
生姜 一等 元/500克 7.07/7.07 0.00 7.50 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 6.70 8.00 7.00 7.00
大料(八角) 一等 元/500克 24.00/24.00 0.00 20.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 25.00 25.00
豆腐干(散装) 杭州豆制品厂(散装) 元/500克 7.06/7.06 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.10 7.50 7.00 7.00
豆腐 鸿光白玉(400g/盒) 1.95/1.95 0.00 2.00 1.50 2.00 2.00 1.80 1.80 1.90 2.50 2.00 2.00
潮面 元/500克 2.94/2.94 0.00 3.00 3.00 3.00 2.50 3.00 3.00 2.90 3.00 3.00 3.00
猪全精肉 新鲜 元/500克 16.00/16.00 0.00 16.00 15.00 16.00 16.00 17.00 16.00 16.00 15.00 16.00 17.00
无骨夹心肉 新鲜 元/500克 13.90/13.90 0.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.00 15.00 15.00
猪腿肉 新鲜去骨 元/500克 14.24/14.24 0.00 13.00 13.00 14.00 14.00 17.00 14.00 14.00 13.00 15.40 15.00
猪肋条肉 新鲜 元/500克 15.70/15.70 0.00 15.00 15.00 16.00 16.00 17.00 16.00 15.50 15.00 15.50 16.00
牛肉 去骨统肉 元/500克 36.80/36.80 0.00 38.00 37.00 35.00 38.00 36.00 37.00 37.00 36.00 36.00 38.00
猪大排 新鲜 元/500克 16.15/16.15 0.00 15.00 15.00 16.00 18.00 17.00 16.50 16.00 15.00 16.00 17.00
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.18/5.18 0.00 5.00 5.00 5.00 5.50 5.50 5.00 5.20 4.80 5.30 5.50
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 7.81/7.81 0.00 9.00 7.50 8.00 8.00 7.50 7.50 7.60 8.00 7.00 8.00
花鲢鱼 中等500克以上 元/500克 9.52/9.57 -0.52 10.00 9.00 9.50 10.00 8.50 9.00 9.70 8.50 10.00 11.00
活鳊鱼 250克以上 元/500克 11.10/11.10 0.00 10.00 11.00 11.50 11.00 12.00 11.00 11.00 10.00 12.50 11.00
草鱼 活1000克左右 元/500克 8.81/8.76 0.57 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.50 8.80 9.00
活鲫鱼 125克左右 元/500克 12.12/12.13 -0.08 12.00 12.00 12.50 13.00 12.00 12.50 12.20 10.00 13.00 12.00
活河虾 中等 元/500克 51.90/53.60 -3.17 50.00 50.00 45.00 45.00 65.00 65.00 54.00 40.00 50.00 55.00
黄鳝 中等 元/500克 40.30/40.30 0.00 42.00 41.00 40.00 40.00 40.00 42.00 41.00 35.00 42.00 40.00
甲鱼 塘养 元/500克 45.35/45.35 0.00 43.00 45.00 45.00 55.00 45.00 45.00 44.50 40.00 46.00 45.00
带鱼 中等200克以上 元/500克 23.75/23.75 0.00 25.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.50 16.00 23.00 25.00
鲳鱼 条重250克 元/500克 48.00/48.00 0.00 45.00 46.00 48.00 48.00 48.00 45.00 60.00 46.00 46.00
小黄鱼 中等大小 元/500克 21.85/21.85 0.00 22.00 21.00 23.00 25.00 21.00 22.00 23.00 15.00 22.50 24.00
墨鱼 250克左右 元/500克 25.15/25.15 0.00 25.00 26.00 26.00 28.00 22.00 25.00 26.00 23.00 24.50 26.00
东北大米 一等,圆粒 元/500克 3.32/3.32 0.00 3.50 2.80 3.30 3.80 3.00 3.00 3.30 3.50 3.50 3.50
江苏大米 一等 元/500克 2.72/2.72 0.00 2.60 2.50 2.80 2.70 2.80 2.60 2.70 2.90 2.80 2.80
黄豆 标准品 元/500克 4.64/4.64 0.00 5.00 4.70 4.50 5.50 4.50 4.50 4.70 3.50 5.00 4.50
红小豆 一级 元/500克 6.53/6.53 0.00 7.00 6.40 6.50 6.50 6.00 6.50 6.40 6.50 7.00 6.50
绿豆 一等 元/500克 6.53/6.53 0.00 7.00 6.40 6.50 6.50 6.00 6.50 6.40 6.50 7.00 6.50
玉米粉 精制 元/500克 2.87/2.87 0.00 3.00 2.60 3.00 3.00 2.50 2.80 2.80 3.00 3.00 3.00
面粉 特一粉 元/500克 2.89/2.89 0.00 3.00 2.70 3.50 3.00 2.50 2.80 2.80 2.80 3.00 2.80
                   http://www.i-explorechina.com  

杭州兴久餐饮管理有限公司

电话:0571-89310758    传真:0571-86170896    联系人:余先生/15988111798

邮箱:xjcy98@163.com    地址:杭州市余杭区经济开发区振兴东路5号

备案号:浙ICP备15003323号    技术支持:佛山网站建设   

  • 微信关注兴久

版权所有 ? 杭州兴久餐饮管理有限公司,本网站部分图片来源于互联网,如果涉及版权问题,请按网站上公布的联系方式告知删除。 公安部备案号:33011302000092返回顶部
女人高潮潮叫免费视频_怡红院亚洲第一综合久久_欧美高清在线精品一区